Game 15 ngày dưới địa ngục

10 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Hãy cùng đồng đội tiêu diệt bọn zombie.

Cách Chơi Game 15 ngày dưới địa ngục

Dùng chuột để chuyển hướng súng và bắn. Nhấn phím Z để nhắm.

Phím X để sử dụng vũ khí đặc biệt. Nhấn phím R để thay đạn.

Nhấn phím SPACE để gọi đồng đội, nhấn các phím W, A, S, D để chọn vị trí của đồng đội.

Nhấn phím Q, E để thay đổi súng, phím M để sử dụng chức năng lửa.

Nhấn các phím từ 1 đến 7để chọn vũ khí tương ứng.

Tags:

Bình Luận