VuiGame.vn | Vui Hơn Với Vui Game

  • Tìm Kiếm:

Game Bảo vệ cây

22 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Nội dung:

Bảo Vệ Cây (VuiGame.vn): Một trò chơi chiến thuật phòng thủ rất có ý nghĩa, cách chơi tương tự như game Plant Vs Zombie, có rất nhiều người xấu muốn chặt bỏ cây để lấy thứ mà chúng cần, thế giới có không biết bao nhiêu cây bị chúng phá bỏ, vì vậy chúng ta sẽ quyết bảo vệ cây này, không để chúng tự tung tự tác.

Cách chơi

-  Dùng chuột để tạo pháo trái táo.

- Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ cây, chống lại bọn lâm tặc.

Game Phòng Thủ

Game Phòng Thủ là một trong những yếu tố chính của thể loại Game Chiến Thuật. Bảo vệ đất lãnh địa trước sự xâm lăng của kẻ thù và quân đoàn quái vật đang tấn công từ nhiều phía. Bạn hãy tính toán và lựa chọn vị trí dàn quân phù hợp để có thể ngăn chặn được bước tiến của kẻ thù. Các bạn yêu thích thể loại Game Phòng Thủ thì hãy nhập cuộc ngay để bắt đầu công cuộc kháng chiến !

Bình Luận