Game Bảo vệ cây

19 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Bảo Vệ Cây (VuiGame.vn): Một trò chơi chiến thuật phòng thủ rất có ý nghĩa, cách chơi tương tự như game Plant Vs Zombie, có rất nhiều người xấu muốn chặt bỏ cây để lấy thứ mà chúng cần, thế giới có không biết bao nhiêu cây bị chúng phá bỏ, vì vậy chúng ta sẽ quyết bảo vệ cây này, không để chúng tự tung tự tác.

Cách Chơi Game Bảo vệ cây

-  Dùng chuột để tạo pháo trái táo.

- Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ cây, chống lại bọn lâm tặc.

Tags:

Bình Luận