Game Bộ đội kinh điển

172 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Bộ đội kinh điển

Cách Chơi:

- Dùng A,S,D,W để di chuyển

- Phím J để đánh / Phím K để nhảy lên.

Bình Luận