Game Pikachu - Kawai

404 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Là một trong những game hay, rất được ưa thích trong mục game giải trí - game pikamay trên trang vuigame.vn Loại trừ các hình giống nhau theo nguyên tắc game pikachu trong thời gian qui định.

Hãy đến với một trong những Game giải trí pikamay được yêu thích nhất trên thế giới game flash game mini Vuigame.vn

Cách Chơi Game Pikachu - Kawai

- Sử dụng các chuột click để loại trừ các hình pikachu theo nguyên tắc chơi của game pikachu.

Mục tiêu:

Loại trừ các hình giống nhau theo nguyên tắc game pikachu trong thời gian qui định.

Bình Luận