Trang chủ Game Giải Trí Game Tinh Mắt Game Tìm Điểm Khác Nhau

Game Tìm Điểm Khác Nhau

Xem thêm ››

Cách chơi game Tìm Điểm Khác Nhau

- Dùng chuột click tìm những điểm khác nhau để qua level. Biểu tượng hinh "trái tim" là số lần tối đa mà bạn có thể click sai.

- Biểu tượng "kính lúp" là số điểm khác nhau bạn phải tìm ra. Và chiếc đồng hồ là thời gian giới hạn của bạn. Hãy chú ý nhé!^

49 lượt đánh giá
49 lượt yêu thích
Game Tìm Điểm Khác Nhau 4.5 49 ratings. 27 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • martgnaoh

  ;;) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2014-09-20 22:59:37

 • thuong.5891

  ;;) :D :D :D :D :D :D :D.

  2014-09-28 13:54:25

 • nguyenthituyetnhi1230

  :x :x :x :x.

  2014-08-30 16:22:10

 • nhavip152

  >:D< >:P ~X( >:D< >:D< ;;) :(( :(( :(( >:P.

  2014-07-23 11:18:51

 • trangkutebaby102

  >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-07-19 12:12:49

 • buingocphuongtrinh123

  de woaaaaaaaaaaaaaaaaa >:D< ;;) ~X( dit me.

  2014-06-08 17:42:55

 • sai_j27

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2014-03-03 23:51:15

 • hana_kimi0123

  :x :x :x :x :x.

  2014-02-02 10:56:55

 • sunsinngo

  :(( :(( :(( :(( :((.

  2014-01-07 18:17:05

 • majbu287

  ;;) >:D< :D

  2014-01-04 11:39:26

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác