Game Tìm Điểm Khác Nhau

49 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:
Game Tìm Điểm Khác Nhau 
Nhiệm vụ của bạn trong game rất đơn giản. Dùng chuột click tìm những điểm khác nhau để qua level. Biểu tượng hinh "trái tim" là số lần tối đa mà bạn có thể click sai.Và chiếc đồng hồ là thời gian giới hạn của bạn. Hãy chú ý nhé!^. Một dạng game flash thể loại game tìm điểm khác nhau giải trí rất được yêu thích tại vuigame.vn.

Cách Chơi Game Tìm Điểm Khác Nhau

- Dùng chuột click tìm những điểm khác nhau để qua level. Biểu tượng hinh "trái tim" là số lần tối đa mà bạn có thể click sai.

- Biểu tượng "kính lúp" là số điểm khác nhau bạn phải tìm ra. Và chiếc đồng hồ là thời gian giới hạn của bạn. Hãy chú ý nhé!^

Bình Luận