2 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Bắn Bóng

Cách Chơi:

- Dùng chuột để chơi game.

- Bắn vào tử 3 bóng cùng màu trở lên nằm cùng nhau để loại trừ.

- Dùng phím Space để đổi màu.

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Bình Luận