Game Bắn cung tên

5 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cách Chơi Game Bắn cung tên

1. Cách chơi:

-   Dùng phím mũi tên  để xác định tọa độ.

-   Dùng SPACE  để bắn.

2. Mục tiêu:

Đạt được nhiều điểm.

Bình Luận