Game Bắn trứng

1 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Bắn trứng

Cách Chơi:

Dùng chuột định vị đường bay của trứng. Nhấp chuột thật nhanh và chính xác để bắn rơi trứng. Càng bắn rơi được nhiều điểm của bạn càng cao.

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Hướng dẫn chơi

Dùng chuột định vị đường bay của trứng. Nhấp chuột thật nhanh và chính xác để bắn rơi trứng. Càng bắn rơi được nhiều điểm của bạn càng cao.

Bình Luận