Game Bắn vịt

Xem thêm ››

Cách chơi game Bắn vịt

click chuột để nhắm bắn.

Hãy thể hiện khả năng săn vịt của bạn nào! Bạn chỉ có 3 lần bắn trượt và cẩn thận đừng bắn trúng bom nhe!

34 lượt đánh giá
17 lượt yêu thích
Game Bắn vịt 4 34 ratings. 19 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe

Thành tích bạn bè

 • trunghieu0x

  :D :-/ :x :-/ :x :x >:P >:P >:P >:P >:P :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*.

  2014-01-06 13:38:10

 • cunxjnh_cunyeu

  =(( =(( =(( =(( =(( :-* :-* :-* :-* :-*.

  2014-01-06 13:14:06

 • thanhtuxipu123

  co 287 a buon ma thua hoai.

  2014-01-06 08:46:50

 • linhquay12355

  :(( :(( :(( :(( :(( :((.

  2014-01-03 21:52:49

 • kenshjnwon

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2013-09-13 21:21:36

 • namsupersaiyan

  :> :> :> :> :> :> :> :> :>.

  2013-08-13 09:47:28

 • vipproboy0

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:).

  2013-07-06 11:01:15

 • thaoyenlop6

  >:) >:) >:) >:) :(( ;;) >:D< :D.

  2013-04-19 08:19:31

 • zzzzz9binhminh

  :x :x :D :D >:D< >:D< >:D< ;;) :(( >:) >:P :-* =(( :-O ~X( :>.

  2013-04-19 07:51:59

 • hangoc263

  hu...hu... :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

  2013-04-14 23:11:27

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác