Trang chủ Game Đua top Game Giải Trí Game Bảo vệ cây trái

Game Bảo vệ cây trái

Xem thêm ››

Cách chơi game Bảo vệ cây trái

- Dùng chuột để tương tác.
- ~ Nhấn 0~9 để chọn công cụ.
Mục tiêu:
Hãy dùng các công cụ để tấn công những con sâu trùng độc hại nhé.

5104 lượt đánh giá
1582 lượt yêu thích
Game Bảo vệ cây trái 4.5 5104 ratings. 1179 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe

Thành tích bạn bè

 • theanhnhokac11

  choi game nay vui ge :x.

  2014-09-22 20:40:53

 • phanvip235

  xyxyxyxyxyxyxy >:P.

  2014-09-22 08:46:56

 • ankhocon

  hay >:) :(( ;;) >:D< :P :-* =(( :-O ~X( :>.

  2014-10-24 15:51:50

 • thaiminh2022

  :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((.

  2014-10-24 10:55:44

 • luanpro1669

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D : D.

  2014-10-22 18:41:51

 • pedaungongo

  hay yeu yeu :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x.

  2014-10-22 18:40:49

 • baokutieu666

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =((.

  2014-10-15 21:56:14

 • congabeophi28

  :D :-/ ;;) :(( >:) >:D< >:D< >:D< >:D< =(( :-O ~X( :> :> :> ~X( ~X( ~X( :-O :-O =(( =(( :-* :-* :-* :-* :-* :-* :x :x :x :x :x :x :x :-/ :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2014-10-17 16:13:22

 • congabeophi28

  :D :-/ ;;) :(( >:) >:D< >:D< >:D< >:D< =(( :-O ~X( :> :> :> ~X( ~X( ~X( :-O :-O =(( =(( :-* :-* :-* :-* :-* :-* :x :x :x :x :x :x :x :-/ :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2014-10-17 16:13:21

 • congabeophi28

  :D :-/ ;;) :(( >:) >:D< >:D< >:D< >:D< =(( :-O ~X( :> :> :> ~X( ~X( ~X( :-O :-O =(( =(( :-* :-* :-* :-* :-* :-* :x :x :x :x :x :x :x :-/ :D :D :D :D :D :D :D :D

  2014-10-17 16:13:22

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác