Game Bikini ninja

Xem thêm ››

Cách chơi game Bikini ninja

- Trò chơi sử dụng chuột để tương tác. Khi những đồ lót bị tung lên bạn phải thật nhanh tay chém chúng.

485 lượt đánh giá
454 lượt yêu thích
Game Bikini ninja 4.5 485 ratings. 604 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • tuanvjpub

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(.

  2014-09-23 17:26:07

 • supermeo9669

  >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-09-22 21:58:16

 • duyentu1122

  kinh di ~X(.

  2014-10-24 21:25:53

 • chocon1712006

  vãi nhỉ quá sich xi :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2014-10-18 13:54:03

 • kimnhusieuquay

  :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O.

  2014-10-18 16:24:07

 • curomdeptrai

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2014-10-19 10:21:25

 • quang01694918585

  ~X( :> :D :D :D :D :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( >:).

  2014-10-04 13:05:53

 • kiet0985884465

  >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =((.

  2014-10-03 21:43:01

 • volala9669

  choi thu ra sao ma thay lau qua.

  2014-10-03 20:07:42

 • babibox1119

  bien thzi >:D< >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) :x :x :x :x :x :x >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D

  2014-10-02 10:20:27

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác