Game Bleach VS Naruto

4513 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Bleach VS Naruto

Cách Chơi:

- Phím W A S D để di chuyển.

- Phím J để đánh. Phím K để nhảy lên. Phím L để lướt đi nhanh.

- Phím U I sử sụng chiêu thức. Phím O để gọi đồng đội hỗ trợ.

-Nhiệm vụ của bạn là đánh bại đối thủ.

Bình Luận