Game Bộ ba phép thuật

814 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Bộ ba phép thuật

Cách Chơi:

- Dùng chuột để thực hiện các thao tác.

- Sử dụng các loại phép thuật để ngăn cản các đợt tấn công vào thành trì của mình.

Bình Luận