Game Candy Love

Xem thêm ››

Cách chơi game Candy Love

- Dùng chuột để thao tác.

- Bạn tím các viên kẹo giống nhau từ 3 trở kên triệt tiêu nhau và ghi điểm.

333 lượt đánh giá
562 lượt yêu thích
Game Candy Love 4.5 333 ratings. 386 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe

Thành tích bạn bè

 • thuylovei113

  không công bằng :(( ~X( >:P.

  2014-09-21 10:23:32

 • donglaota578

  :-* =(( :xm.

  2014-09-20 16:59:49

 • thohong2109

  :-O =(( :-* >:P :x :-/ :D >:D< ;;) :(( >:).

  2014-10-24 20:34:23

 • bingboongboong94

  :x :x :x :x :x :x :x.

  2014-10-22 20:24:13

 • thaovylop71

  :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O.

  2014-10-16 14:37:42

 • thao5a004

  chao cau , cau ten gì ?.

  2014-10-17 21:32:27

 • hungtinthoaphuc

  2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-10-18 16:23:53

 • anhly871427

  ~X( >:D< :x :D :>.

  2014-10-18 20:05:47

 • kagokago14

  244 371 điểm.

  2014-10-18 22:57:57

 • snsdiulam

  111023 diểm

  2014-10-20 13:02:07

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác