Game Canh giữ lâu đài 2

92 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Tiếp tục huấn luyện quân lính của bạn nhằm canh giữ, bảo vệ lâu đài trước sự tấn công của kẻ thù, phản công vào bên địch để giành chiến thắng. Đây là một trò chơi game flash về thể loại phòng thủ chiến thuật được nhiều bạn quan tâm tại vuigame.vn

Cách Chơi Game Canh giữ lâu đài 2

- Dùng chuột chơi game.

- Huấn luyện quân lính của bạn nhằm canh giữ, bảo vệ lâu đài trước sự tấn công của kẻ thù, phản công vào bên địch để giành chiến thắng.

Bình Luận