Game Cắt trái cây 2

10 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cắt trái cây trên phong nền khác nào!

Cách Chơi Game Cắt trái cây 2

1.Cách chơi: giữ chuột trái để cắt

2. Mục tiêu: cắt thật nhiều và không bỏ lở trái nào cả, đừng cắt trúng bình độc dược, bạn sẽ bị mất mạng đấy

Tags:

Bình Luận