Trang chủ Game Đua top Game Bạn Gái Game Chăm sóc chó cưng

Game Chăm sóc chó cưng

Xem thêm ››

Cách chơi game Chăm sóc chó cưng

dùng chuột để thao tác.

Bạn làm theo yêu cầu của chó con dễ thương để cho nó vui vẻ. Hãy chăm sóc nó cẩn thận bạn nhé!

157 lượt đánh giá
184 lượt yêu thích
Game Chăm sóc chó cưng 4.5 157 ratings. 184 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe

Thành tích bạn bè

 • bongbonghaohao

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x.

  2014-09-22 14:06:50

 • chetvikhung351

  :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-09-20 22:43:08

 • bichthaodoan

  ghjklq;'wegi.

  2014-09-19 13:08:43

 • lenuthanhhoai

  vui hong cac ban ai da choi rui noi cho minh nghe voi.

  2014-10-08 14:32:09

 • yennhu2c

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( :> :> :>.

  2014-09-29 19:52:29

 • vulinh098765

  tro nay hay qua >:D.

  2014-09-25 15:20:14

 • chetvikhung351

  :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-09-24 14:07:33

 • chetvikhung351

  :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-09-24 14:07:35

 • bloomtiennucualua

  no hu qua ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(.

  2014-09-04 08:52:41

 • lenguyenngankim

  :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> :> ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

  2014-08-24 15:08:27

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác