Game Chăm sóc mắt cho Minion

30 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Chăm sóc mắt cho Minion

Cách Chơi:

- Sử dụng chuột chơi game.

- Bạn hãy cùng bác sĩ kiểm đôi mắt cho chúng để chắc chắn rằng đôi mắt hoàn toàn khỏe mạnh.

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Ngay cả những chú Minion cũng phải chăm sóc đôi mắt của chúng! Bạn hãy cùng bác sĩ kiểm đôi mắt cho chúng để chắc chắn rằng đôi mắt hoàn toàn khỏe mạnh. Trong khi bác sĩ kiểm tra, bạn có thể chơi các trò chơi để chúng không sợ hãi.

Đây là một trò chơi game flash về thể loại chăm sóc thú cưng được các bạn gái yêu thích tại vuigame.vn.

Bình Luận