Game Chích bong bóng

2 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Chích bong bóng

Cách Chơi:

Dùng chuột click vào từ 3 quả bóng cùng màu trờ lên để loại trừ mà level qui định.

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Một thể biến thể của thể loại Bắn bong bong, nhưng cũng kém phần thú vị.

Tags:

Bình Luận