Game Công chúa đom đóm

93 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Vị pháp sư cùng với khu rừng già đã bảo vệ vương quốc hơn 1000 năm. Nhưng thời gian vẫn và kẻ thù chính của họ. Bạn một công chúa nhỏ bé đứng ra gánh vác trách nhiệm học phép thuật kế tục vị pháp sư già bảo vệ vương quốc của mình. (game rất nặng )Một trong những game mini dành cho các bạn gái rất được ưa chuộng trên vuigame..Là một game bạn gái công chúa vui trong mục game bạn gái trên vuigame .

Cách Chơi Game Công chúa đom đóm

Dùng  tìm tòi và tự học phép thuật thông qua khu rừng

Bình Luận