Game Cú đấm rồng 3

157 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Cú đấm rồng 3

Cách Chơi:

- Phím T để đấm. Phím Y để Đá. Phím U để ném phi tiêu.

-  Dủng WASD để di chuyển.

Bình Luận