Game Đá Penalty

9 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cách Chơi Game Đá Penalty

- Dùng chuột để căn chỉnh hướng sút và giữ chìm chuột để điều chỉnh lực sút.

Mục tiêu:

Đá vào những lỗ tròn mục tiêu theo yêu cầu.

Tags:

Bình Luận