Game Đại tướng điều quân

1 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Game Đại tướng điều quân

Bạn là một vị tướng nghiêm khắc, phải quản lý một đội quân vô tổ chức..! Bạn có nhiệm vụ điều đội quân này đến vùng chiến sự theo yêu cầu. Nhưng phải di chuyển quân thật khéo léo khỏi những bãi mìn nguy hiểm.Là flash game tinh mắt né các chổ bom trên vuigame

Cách Chơi Game Đại tướng điều quân

 điều khiển quân

Bình Luận