Game Tower Defense Mahee

37 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Nhiệm vụ của bạn là tiếp tục dàn trận địa súng ống để tiêu diệt bong bóng kéo tới phía trước. Đây là một trò chơi game flash về thể loại phòng thủ chiến thuật được nhiều bạn quan tâm tại vuigame.vn.

Cách Chơi Game Tower Defense Mahee

- Dùng chuột chơi game.

- Nhiệm vụ của bạn là tiếp tục dàn trận địa súng ống để tiêu diệt bong bóng kéo tới phía trước.

Bình Luận