Trang chủ Game Chiến Thuật Game Phòng Thủ Game Dàn trận diệt địch

Game Dàn trận diệt địch

Xem thêm ››

Cách chơi game Dàn trận diệt địch

Dùng  dàn trận địa súng ống.

35 lượt đánh giá
11 lượt yêu thích
Game Dàn trận diệt địch 4.5 35 ratings. 6 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • linhvip09

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-02-28 19:45:08

 • clansinhvien

  :> :> :> :> :> ~X( ~X( ~X( ~X( :-O :-O :-O :-O =(( =(( =(( =(( =(( :-* :-* :-* :-* :-* :-* :x :x :x :x :x :x :x :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :D :D :D :D :D :D< :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( >:) >:) >:) >:) >:) >:).

  2013-06-16 14:35:03

 • haudeptrai_0708

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2013-05-14 10:05:35

 • ndpyttnt

  :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x.

  2013-03-13 15:24:29

 • ndpyttnt

  :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x.

  2013-03-13 14:27:55

 • ndpyttnt

  :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x

  2013-03-12 18:21:24

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác