Game Đánh cá bằng pháo

1 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

nội dung: nhắm bắn các chú cá trong hồ nhé

Cách Chơi Game Đánh cá bằng pháo

cách chơi: dùng chuột để nhắm bắn vào những con cá trong hồ nhé

mục tiêu: bắn càng nhiều thì điểm càng cao

Tags:

Bình Luận