Game Đào vàng kiểu 3

1 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cố gắng hoàn thành số điểm của hệ thống đưa ra trong thời gian qui định.

Cách chơi

Dùng phím trái, phải để di chuyển.

Phím xuống để thả cần cẩu.

Phím lên để kéo.

Bình Luận