Game Đào vàng kiểu 3

1 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cố gắng hoàn thành số điểm của hệ thống đưa ra trong thời gian qui định.

Cách Chơi Game Đào vàng kiểu 3

Dùng phím trái, phải để di chuyển.

Phím xuống để thả cần cẩu.

Phím lên để kéo.

Tags:

Bình Luận