Game Đặt mìn 3

Xem thêm ››

Cách chơi game Đặt mìn 3

Dùng  để đặt mìn và kích nổ.

 • Thể loại

  : Đặt Bom

 • Thông tin game Đặt mìn 3

  Game Đặt mìn 3

  Nhiệm vụ của bạn là thổi tung những chiếc cầu, tháp cùng các loại xe với những khối thuốc nổ. Hãy chọn những nơi đặt mìn thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ.Một game đặt boom gay cấn thú vị trên vuigame

17 lượt đánh giá
7 lượt yêu thích
Game Đặt mìn 3 4.5 17 ratings. 11 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • xhy129

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( .

  2014-06-19 09:39:21

 • randyboychuoi

  >:P >:P >:P.

  2014-02-03 12:10:11

 • namvkboss

  sam cuc >:P >:P >:P >:P >:P >:P.

  2013-09-26 21:00:23

 • tuanthanhak2010

  vphgjghjghjgh.

  2013-01-27 19:23:31

 • zzkinhvipzzst

  sàm như con chó.

  2013-01-18 10:14:28

 • f56thn

  chang hieu j :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((.

  2013-01-18 09:57:02

 • shopnhan00

  nham qua :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O.

  2013-01-17 16:23:31

 • susukuku1456

  =(( =(( =(( =(( =(( =((.

  2013-01-17 13:54:34

 • kha4322159

  >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P.

  2013-01-17 11:57:20

 • inviduong1991

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >thua hoài:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:)

  2013-01-16 18:37:25

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác