Game Đặt mìn 3

18 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Game Đặt mìn 3

Nhiệm vụ của bạn là thổi tung những chiếc cầu, tháp cùng các loại xe với những khối thuốc nổ. Hãy chọn những nơi đặt mìn thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ.Một game đặt boom gay cấn thú vị trên vuigame

Cách Chơi Game Đặt mìn 3

Dùng  để đặt mìn và kích nổ.

Tags:

Bình Luận