Game Đế chế tháp canh

333 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Đế chế tháp canh

Cách Chơi:

- Sử dụng chuột đặt tháp phòng thủ.

- Bố trí thật hợp lý các chốt chặn để ngăn không có quân địch tiến vào căn cứ !

Bình Luận