Game Đếm cừu

68 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Đếm cừu

Cách Chơi:

- Dùng chuột để nhập con số vào ô trống.

- Bạn quan sát thật kỹ xem có bao nhiêu con cừu để trả lời đáp án cho chính xác.

Bình Luận