Game Đỗ Xe Nhanh 3

28 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Game đậu xe dễ mà khó, dễ tại có thể đậu xe vào khu vực, khó tại rất dễ vượt ra vạch giới hạn cho xe. Vậy bạn hãy thử xem sao ! Chơi game hành động Đỗ Xe Nhanh 3, hãy đậu xe vào đúng chỗ qui định trong khoảng thời gian cho phép. Một game flash thể loại game hành động đậu xe dành cho mọi người trên trang game hay Vuigame.vn !

Cách Chơi Game Đỗ Xe Nhanh 3

- Dùng các phím mũi tên để di chuyển.

Mục tiêu:

Đậu xe vào đúng chỗ qui định trong khoảng thời gian cho phép.

Bình Luận