Game Dora đi học

6 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Dora đi học

Cách Chơi:

- Sử dụng phím điều hướng để di chuyển.

- Giúp Dora yêu thích của bạn qua con đường của mình bằng cách tránh chướng ngại vật. Nhảy vào đúng thời điểm để có thang máy và tránh chướng ngại vật.

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Dora trường phiêu lưu là một nền tảng chơi game vui vẻ. Giúp Dora yêu thích của bạn qua con đường của mình bằng cách tránh chướng ngại vật. Nhảy vào đúng thời điểm để có thang máy và tránh chướng ngại vật. Bạn có cơ hội 3 để tồn tại mỗi cấp. Vui chơi! !Đây là một trò chơi game flash về thể loại game hoạt hình phù hợp dành cho các em thiếu nhi của vuigame.vn.. 

Bình Luận