Game Đuổi Hình Bắt Chữ

270 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Đuổi Hình Bắt Chữ

Cách Chơi:

- Nối các thứ đồ vật sao cho phù hợp với hình trong lá bài.

Mục tiêu:

Vật dụng càng phù hợp với nhân vật trong là bài điểm càng cao.

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:
Tags:

Bình Luận