Game Gắp thú nhồi bông

63 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Gắp thú nhồi bông

Cách Chơi:

Dùng chuột để gắp.

Bạn phải khéo léo canh vị trí của con thú nhồi bông và gắp nó theo số lượng yêu cầu.

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Game "Gắp thú nhồi bông" là trò chơi game flash mô phỏng trò gắp thú như tiệm game ở ngoài. Trò chơi đòi hỏi bạn phải khéo léo để gắp được chúng lên. Game thuộc mục game giải trí của vuigame.vn.

Bình Luận