Game Giải cứu chim con 3

5 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Giải cứu chim con 3

Bạn sẽ phải cố gắng tìm đủ mọi cách và phương tiện sẵn có để giúp chú chim con thoát nạn nhé ! Game logic là game rèn luyện trí thông minh và khả năng phán đoán rất được yêu thích tại thế giới game flash của vuigame.vn !

Cách Chơi Game Giải cứu chim con 3

- Dùng chuột để chơi.

- Chỉ vào nguồn nước, bấm và để bắn nước, di chuyển để thay đổi vị trí nguồn nước, thay đổi vị trí thanh gỗ để có thể đưa nước được tới chỗ chim con đang bị đóng băng nhằm giải cứu cho chú.

Bình Luận