Trang chủ Game Trí Tuệ Game Logic Game Giải cứu hình nộm 2

Game Giải cứu hình nộm 2

Xem thêm ››

Cách chơi game Giải cứu hình nộm 2

 Dùng để chơi game.

- Khéo léo di chuyển các khối vật để người nộm có thể rơi xuống.

54 lượt đánh giá
11 lượt yêu thích
Game Giải cứu hình nộm 2 4.5 54 ratings. 27 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • boojjboo

  :D 20 màn . tất cả đều 3 sao >:D.

  2014-02-09 15:22:19

 • omg1444

  ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((.

  2014-02-03 16:30:56

 • thangvipro1478

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2013-12-28 10:35:44

 • cuemyeumethanh

  http://vuigame.vn/images/emotions/15.gif.

  2013-08-18 13:15:19

 • kilokil1234

  >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2013-08-02 13:07:13

 • ngovyrua

  :-/ :-/ :-/ :-/.

  2013-08-01 17:38:19

 • nhocthinh2852003

  ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(.

  2013-07-16 08:00:27

 • boramlove4

  >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2013-07-13 11:50:33

 • ngoba979

  ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(.

  2013-07-11 20:01:51

 • tinhyeutrongeva

  :x :x :x :x :x :x :x :x :x

  2013-07-09 10:39:06

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác