Game Giải cứu ốc sên

43 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Game Giải cứu ốc sên

Chú ố sên  bị lạc. Bạn hãy giúp ốc sên tìm đường về nhà nhé. Flash game dạng khéo léo giúp bạn thư giản xả stress trên vuigame . 

Cách Chơi Game Giải cứu ốc sên

 Dùng chuột để tìm đường cho ốc sên đi

Tags:

Bình Luận