Game Giết thời gian công sở 11

48 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Nhiệm vụ của bạn là tận dụng mọi khoảng thời gian để làm việc riêng mà không để sếp phát hiện ra.Trò chơi có trong mục game vui nhộn của vuigame.vn.

Cách Chơi Game Giết thời gian công sở 11

Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.

Thực hiện những trò vui nhộn nơi công sở

Bình Luận