Game Giết thời gian công sở 4

31 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Nhiệm vụ của bạn là tận dụng mọi khoảng thời gian để làm việc riêng mà không để sếp phát hiện ra.Trò chơi có trong mục game vui nhộn của vuigame.vn.

Cách Chơi Game Giết thời gian công sở 4

Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.

Sử dụng bàn phím để gõ các đoạn văn bản yêu cầu.

Bình Luận