Game Home Sheep Home 2

67 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cách Chơi Game Home Sheep Home 2

1. Cách chơi:
Dùng các phím ASDW để di chuyển con cừu.
Nhấn các phím 1 2 3 để chuyển kiểu cừu.
2. Mục tiêu: Bạn sẽ dẫn đường cho 3 con cừu về nhà trên một chuyến hành trình ở thành phố Luân Đôn. Mỗi con cừu sẽ có những đặc tính riêng biệt, bạn hãy dựa vào những đặc trưng này để tìm ra cách tận dụng chúng giúp bạn hoàn thành các nhiệm vụ của màn chơi.

Tags:

Bình Luận