Game Jam quyết đấu

333 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Jam quyết đấu

Cách Chơi:

+ Người chơi 1:

- Phím WASD để di chuyển.

- Phím J để tấn công. Phím K để nhảy lên.

- Phím L U I chơi thuyệt chiêu.

+ Người chơi 2:

- phím mũi tên để di chuyển.

- 1 để tấn công. 2 để nhảy lên.

- 3 4 5 chơi thuyệt chiêu.

Bình Luận