Game Kung fu sư tử

10 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cách Chơi Game Kung fu sư tử

phím mũi tên để chạy.

SPACE để nhảy.

Điều khiển chú sư tử vượt qua các khúc gỗ và hàng loạt đạn đang bám đuổi sau lưng mình.

Bình Luận