Game LÂY LAN CÚM H1N1

22 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Mô tả:Game giáo dục này minh họa hậu quả của việc để cúm A H1N1 tự do lây nhiễm qua giao tiếp trong môi trường sinh hoạt mà không có biện pháp phòng chống tích cực. Game được thiết kế với mục đích kêu gọi tất cả hãy thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Cách Chơi Game LÂY LAN CÚM H1N1

Tags:

Bình Luận