Trang chủ Game Hành Động Game Đánh Nhau Game Lý Tiểu Long Huyền Thoại

Game Lý Tiểu Long Huyền Thoại

Xem thêm ››

Cách chơi game Lý Tiểu Long Huyền Thoại

- Dùng các phím A, D để di chuyển sang trái, phải.

- Phím J để tấn công.

- Phím K để nhảy.

- | Phím L, Iđể sử dụng chức năng đặc biệt.

Mục tiêu:

Đánh bại đối thủ.

646 lượt đánh giá
304 lượt yêu thích
Game Lý Tiểu Long Huyền Thoại 4.5 646 ratings. 166 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • mjtuotchocolate

  :D- :-O- >:P- ~X(- :((- :x- >:D:).

  2014-09-21 10:01:25

 • litdeptrai1234567

  ta cũng vậy.

  2014-10-18 13:20:55

 • hieutung9x

  =(( >:P :(( >:D< ~X( :> ~X( ~X( :-O =(( :-* :x :x :D :D :D< ;;).

  2014-10-21 13:37:56

 • khang232022

  them *** qua.

  2014-10-05 09:52:59

 • anhkietdaica2003

  :D :D :D :D :D :D ~X( ~X( :> :D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-09-09 16:10:28

 • anhthuanlenguyen

  hay qua :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(.

  2014-09-06 19:30:25

 • vietdeptrai0900

  >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-08-30 23:35:05

 • hohoanghieuquan123456

  :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( =(( =(( =(( =((.

  2014-08-14 10:13:43

 • danhsg01

  >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P >:P.

  2014-08-12 20:38:09

 • conmuaqua44

  :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*

  2014-08-11 17:47:18

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác