Game Mikey và Donald Phiêu Lưu Ký

1 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cách Chơi Game Mikey và Donald Phiêu Lưu Ký

-   Dùng các phím W, A, S, D để điều khiển chuột Mickey.

-   Dùng các phím mũi tên để điều khiển vịt Donald.

- Chuột Mickey tránh đi lên ao đỏ, Vịt Donald thì tránh ao xanh.

Mục tiêu:

Nhảy qua các chướng ngại để thu thặp vật phẩm và qua vòng tiếp theo.

Tags:

Bình Luận