Game Người bán hàng tài ba

4 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Người bán hàng tài ba

Cách Chơi:

Cửa hàng bạn đang bán hàng sales off mua 1 tặng 1 mà khách hàng thì cứ vứt đồ bừa bãi. Hãy tinh mắt nhặt đồ khuyến mại ghép lại theo đôi thật nhanh để làm khách hàng vừa lòng nhé!

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:
Tags:

Bình Luận