Game Người bán hàng tài ba

4 lượt đánh giá

Giới Thiệu

Thể loại:
Nội dung:

Cách Chơi Game Người bán hàng tài ba

Cửa hàng bạn đang bán hàng sales off mua 1 tặng 1 mà khách hàng thì cứ vứt đồ bừa bãi. Hãy tinh mắt nhặt đồ khuyến mại ghép lại theo đôi thật nhanh để làm khách hàng vừa lòng nhé!

Tags:

Bình Luận