Trang chủ Game Thời Trang Game Người huấn luyện Pokemon

Game Người huấn luyện Pokemon

Xem thêm ››

Cách chơi game Người huấn luyện Pokemon

dùng chuột để thao tác.

Bạn hãy thiết kế bộ trang phục cho người huấn luyện Pokemon và các con thú của họ.

34 lượt đánh giá
109 lượt yêu thích
Game Người huấn luyện Pokemon 4.5 34 ratings. 74 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • heocon_sieungok123

  :P hoho >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-09-20 17:50:14

 • heocon_sieungok123

  :P hoho >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-09-20 17:50:15

 • thanhdat5a1vts

  :-* :-O :-* >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-10-17 20:45:38

 • anhphucthinguyen

  ve ri gút ve ry hay :x :x :x :x :x.

  2014-10-18 11:40:45

 • chitrung10nam

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) >:D< >:D< >:D< :P >:P :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* =(( =(( =(( =(( =(( :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( :> :>.

  2014-10-18 15:07:24

 • quyhd012345

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:).

  2014-10-07 11:32:11

 • phamdieuly12st

  :-* =(( :D :D :D :D :D :D :D :D :) >:) >:) >:) >:).

  2014-09-27 09:25:48

 • phanphi_bmt

  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D.

  2014-09-24 21:22:15

 • nhungduatredethuong

  :) :) :) :) :) :) :) :) :) /-bdukiupl8poli[9p.

  2014-08-30 21:24:13

 • nhungduatredethuong

  :) :) :) :) :) :) :) :) :) /-bd

  2014-08-30 21:16:37

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác