Game Người sói ở Tokyo

419 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Người sói ở Tokyo

Cách Chơi:

- Sử dụng  di chuyển.

- Phím A tấn công. Phím S để nhảy.

Bình Luận