Game Ninja Lego vùng đất chết

250 lượt đánh giá

Cách Chơi Game Ninja Lego vùng đất chết

Cách Chơi:

- Dùng phím điều hướng để di chuyển.

- Dùng phím Space để tấn công.

Mục đích :Tiêu diệt bọn mãng xà

Bình Luận