Trang chủ Game Hành Động Game Đánh Nhau Game Ninja Lego vùng đất chết

Game Ninja Lego vùng đất chết

Xem thêm ››

Cách chơi game Ninja Lego vùng đất chết

- Dùng phím điều hướng để di chuyển.

- Dùng phím Space để tấn công.

Mục đích :Tiêu diệt bọn mãng xà

247 lượt đánh giá
297 lượt yêu thích
Game Ninja Lego vùng đất chết 4.5 247 ratings. 187 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • nguyen3605sg

  :D :(( ;;) :x :> :-* :D.

  2014-10-24 23:10:46

 • banhbaoumokona

  ytro nay qua kho ma con do.

  2014-10-22 21:52:55

 • trieuchocon2610

  ~X( :D :D< >:D< >:D< >:D< >:D< ~X( ~X( ~X(.

  2014-09-18 20:33:39

 • vietdaulau2004

  >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:).

  2014-09-13 15:49:51

 • yasuo1221

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x.

  2014-09-13 08:19:53

 • pinhem65

  :(( :(( ;;) ;;) >:D< >:) :D< :-/ :x :D =(( >:P :-O ~X( :> :> :> :> :> :> :> :> :>.

  2014-09-07 07:45:11

 • shookmyknb

  >:) :(( ;;) >:D< :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( :> :> :> :> >:) >:) >:) >:) :(( :(( :(( :(( :D< >:D.

  2014-08-31 09:38:52

 • nhatminh1682003

  gfeserqgsdfzswefegffdqwafersdgfx.

  2014-08-27 18:07:40

 • thaigiabao345

  hay :> :> :> :> :> :> :> :> :> ~X( ~X( ~X( ~X( :-O :-O :-O =(( =(( :-* :-* :-* >:P >:P >:P :x :x :x :-/ :-/ :D :D :D :D >:D< :D< ;;) ;;) ;;) ;;) :(( :(( :(( >:).

  2014-08-12 19:15:14

 • thiensu70004a

  >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) >:) :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

  2014-08-04 14:21:44

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác