Trang chủ Game Hành Động Game Đánh Nhau Game Nữ sát thủ VS Zombies

Game Nữ sát thủ VS Zombies

Xem thêm ››

Cách chơi game Nữ sát thủ VS Zombies

+ Người chơi 1:

- WASD để di chuyển.

- J để đánh. K để nhảy lên. Nhấn J + K chơi tuyệt chiêu bị mất máu.

- L U I O sử dụng tuyệt kỹ khi có năng lương.

+ Người chơi 2:

- Phím mũi tên để di chuyển.

- 1 để đánh. 2 để nhảy lên. Nhấn 1 + 2 chơi tuyệt chiêu bị mất máu.

- 3 4 5 6 sử dụng tuyệt kỹ khi có năng lương.

222 lượt đánh giá
113 lượt yêu thích
Game Nữ sát thủ VS Zombies 4.5 222 ratings. 102 user reviews

Chia sẻ:

ZingMe
 • 01633330601vn

  :D >:) :(( ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :-O :-O :-O ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( :D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-10-12 09:16:51

 • dayoozz

  ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( :(( :(( :(( :(( :(( :(( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(.

  2014-10-10 22:25:53

 • dayoozz

  ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( :(( :(( :(( :(( :(( :((.

  2014-10-10 22:19:18

 • dmduycho

  nhu cho =(( =(( =(( =(( =((.

  2014-09-27 16:04:11

 • dmduycho

  nhu cho =(( =(( =(( =(( =((.

  2014-09-27 16:04:13

 • tholamthathiep

  ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) :-/ ~X( ~X( :-O :D :D :D.

  2014-08-11 10:46:24

 • thienthanchetniemvui

  kam mom di lu cho :D :D :D :D :D :D.

  2014-08-08 19:46:49

 • cuongcodon2014

  >:) :(( ;;) >:D< :D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D< >:D.

  2014-08-06 20:47:15

 • nhoxvipgax6

  >:) :(( ;;) >:D< :P :-* =(( :-O ~X( :>.

  2014-07-27 13:01:15

 • triro00123

  hay that :x :x :x :x >:)

  2014-07-21 17:02:49

Bình Luận

Gởi bình luận

>:) :(( ;;) >:D< <):) :D :-/ :x >:P :-* =(( :-O ~X( :>
 • Không đăng tải từ ngữ dung tục, vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 • Không đả kích người khác